Klikkertræning

Træning uden ubehag

Klikkertræning er effektiv træning. Det giver glade og arbejdsvillige hunde, der frivilligt byder ind med adfærd, og på kreativ vis forsøger at løse den stillede opgave. Med sit fokus på samarbejde mellem menneske og hund giver klikkertræning hurtig indlæring, og mulighed for at arbejde mere i dybden med detaljer end traditionelle træningsmetoder.

Det er en træningsform med mange kendte bivirkninger. Hundene begynder efter kort tids klikkertræning at blive mere opmærksomme, logrer mere med halen og tage flere initiativer på egen hånd, de lærer hurtigere og har nemmere ved at generalisere det indlærte. Man får med andre ord en glad og arbejdsivrig hund.

Når man belønner hunden for at gøre noget bestemt, vil den gøre dette oftere og oftere. Hvis hunden under træningen gør noget forkert, ignorerer man den blot. Hunden vil hurtigt finde ud af, hvilken adfærd der kan betale sig. I det følgende gennemgår vi principperne bag og praktiske råd om klikkertræning.

Derfor bør du aldrig bruge fysisk afstraffelse
Du bør undgå at anvende fysisk afstraffelse ved opdragelse og træning af din hund. Det er der flere grunde til, bl.a.:

 • Du kan ikke lære et dyr nye ting ved brug af fysisk afstraffelse.
 • Anvendelse af fysisk afstraffelse ødelægger tillidsforholdet mellem dig og din hund.
 • Selvom det lykkes at hæmme den uønskede adfærd, vil hunden ofte forbinde det ubehag, som den oplever, med andre ting, som den oplever i den pågældende situation. Dette kan give andre problemer med hunden.
 • Fysisk afstraffelse kan gøre hunden usikker eller direkte angst.
 • Angst hæmmer indlæringsprocessen.
 • Hunden bliver passiv, fordi den er bange for at gøre noget forkert.

Husk, at hvis hunden ikke gør, hvad du beder den om, er det ikke fordi, den vil trodse dig. Det er som regel, fordi den ikke forstår, hvad du vil have, den skal gøre.

Sådan virker klikkeren
Klikkerlyden skal være et signal om snarlig belønning, et klik på klikkeren skal altid udløse en belønning.

Trin 1: Først skal hunden lære at forbinde lyden af klikkeren med belønning – f.eks. en godbid.
Dette gøres, ved at hunden flere gange efter hinanden modtager belønning, hver gang klikket har lydt – uden hunden har gjort noget særligt. Hunden vil derved lære at forbinde lyden af klikkeren med det behag, der er ved at få en godbid. Du bør undlade at tale til hunden imens, så den kan koncentrere sig om at forstå meningen med klikket.

Jeg har igennem de sidste uger, hvalpene har været her, brugt klikkeren, så den første del af træningen skulle blive lettere for jer.

Trin 2: Lyden skal fungere som en belønning i sig selv.
Hunden vil hurtigt, i forventning om at få en godbid, kigge på dig eller søge efter den hånd, der normalt giver godbiden, når du har klikket. Din hund har nu fattet meningen med klikkeren.
Nu vil lyden i sig selv fungere som belønning, der kan gives øjeblikkeligt, når korrekt adfærd er udført. Lyden varsler ”du har gjort det du skulle, nu kommer der en godbid”

Når du arbejder med en lille hvalp, er det vigtigt, at du husker på at holde pauser. En hvalp vil lære mere af flere korte gentagelser, end af lange træningspas. Træn i max. 2-3 min. i starten men gerne mange gange i løbet af dagen.

Trin 3: Forbindelsen mellem lyden af klikkeren og udsigten til en godbid skal holdes ved lige.
Derfor skal hunden have en godbid relativt kort tid efter, at du har klikket. Det er meget vigtigt, at du klikker i samme øjeblik, hunden har gjort det, som du gerne vil have den til. Men det gør ikke så meget, hvis der går 2-3 sekunder, før hunden får godbidden.

Fordele ved at anvende klikker
Klikkerlyden kan anvendes som ros: Det er normalt at rose sin hund (f.eks. ved at sige ”dyyygtiii”), når den har gjort, som man bad den om – og derefter give den en godbid. På den måde finder hunden hurtigt ud af, at ros er noget rart. Lyden af klikkeren kan anvendes på samme måde som ros.

Fordelen ved klikkeren som ros er:

 • Lyden er kortvarig og tydelig, let at opfatte og ens fra gang til gang.
 • Klikkene kan gives i det rette øjeblik i forhold til hundens adfærd.
 • Lyden ligner ikke noget andet, som hunden oplever til daglig.
 • Uanset hvilket humør du er i, eller om du er forkølet lyder klikkeren ens hver gang.

Hvis du belønner hunden for noget, som den i forvejen af og til gør af sig selv, føler den ikke, at du presser den, og den bliver ikke bange for at gøre noget forkert. Det giver en glad hund, som synes, det er sjovt at træne. Man kan komme meget langt i træningen og opdragelsen af hunden – blot ved at belønne den for adfærd, som den viser i forvejen.

Klik når hunden gør noget af sig selv

Du kan klikke for alt muligt. Start med at klikke for det hunden gør helt af sig selv. Klik + beløn for eksempel når hunden af sig selv kommer hen til dig. Klik når den står stille, når den lægger sig i kurven, når den sidder ned når gæsterne kommer ind af døren, når den ser op på dig osv. Det er kun din fantasi der begrænser dine muligheder.

Vil vi lære hunden at dække, venter vi blot til hunden af sig selv lægger sig ned, og klikker så i samme øjeblik hunden dækker og belønner den. Gentag dette nogle gange og hunden vil inden længe lægge sig for at få dig til at klikke. Når vi når hertil, kan vi stille og roligt øge kravene, inden vi klikker næste gang. Lad hunden ligge i et par sekunder inden, du klikker og belønner, dernæst lidt længere og lidt længere.

Fif til klikkertræning
Anvendelse af kommando – adfærd på kommando
Det er ofte hensigtsmæssigt, at hunden kan udvise en bestemt adfærd på en kommando – dvs. når den bliver bedt om det. Dette kan du lære hunden, når du med sikkerhed kan få den til at udføre den pågældende adfærd korrekt.

Skal du lære hunden at sidde, skal du med andre ord ikke koble signalet ”sit” på øvelsen, før hunden af sig selv tilbyder denne adfærd, for at få dig til at klikke og belønne. Man siger som hovedregel at signalet kobles på adfærden, når hunden 4 ud af 5 gange udfører den ønskede adfærd. Giv hunden signalet når den spontant udfører adfærden. Klik og beløn. Giv dernæst signalet til at starte med og klik og beløn, når hunden udviser adfærden. Undlader du dernæst at klikke når hunden spontant udviser adfærden, vil du opnå, hvad man kalder stimulus kontrol med adfærden. Dvs. du får kontrol over adfærden, da hunden vil lære, at den kun kan opnå belønning, hvis du først har givet den signalet.

Praktisk øvelse med klikker – lær hunden ikke at trække, når den er i snor
Det er praktisk at lære din hund at gå i snor uden at trække. Ryk i linen kan gøre alvorlig skade på hunden. Derfor skal du lære hunden at gå pænt, uden du rykker i linen. Det kan du prøve at gøre på følgende måde:

 1. Stil dig med hunden i snor ved din venstre side. Klik og beløn hunden, når snoren er slap. Fortsæt med det, indtil hunden kan stå eller sidde roligt ved din side i ca. 10 sekunder.
 2.  Begynd nu roligt at gå fremad uden at sige noget til hunden. Klik og beløn hunden, hvis den følger dig uden at trække.
 3. Stop straks op, hvis hunden begynder at trække, og hold igen i snoren UDEN at rykke. Vent til hunden kommer hen til dig. Klik og beløn den for at stå roligt eller sidde ved din side.
 4. Prøv igen at gå fremad. Klik og beløn hunden, hvis den blot kan gå nogle skridt uden at trække, men INDEN den begynder på det. Gentag dette nogle gange.
 5. Vend eventuelt omkring, og gå den modsatte vej, hvis hunden trækker. Klik og beløn, når hunden igen går nogle skridt uden at trække.
 6. Når hunden med sikkerhed kan gå nogle skridt uden at trække, øger du gradvist det antal skridt, som hunden skal gå i slap snor, før du klikker og belønner den. Men gør det på en uforudsigelig måde, idet du varierer mellem nogle få skridt og det maksimale antal, som du mener, hunden på det nuværende tidspunkt kan klare. Slæk lidt på kravene, hvis denne grænse overskrides, og øg igen gradvist antallet af skridt, som hunden skal gå.
 7. Giv hunden nogle ekstra godbidder, hvis den har været særlig dygtig. Du må dog regne med, at du skal slække lidt på kravene til hunden, hver gang du træner et nyt sted.

”Klikker regler”

1) Klikket afslutter øvelsen
Husk at klikket afslutter øvelsen. Hvad hunden gør efter klikket er ligegyldigt. Klikker du, når hunden dækker, betyder det INTET, at hunden rejser sig efter klikket for at få sin belønning. Det er det, den gør i det øjeblik, du klikker, der udløser belønningen.

2) Timing
Vær præcis når du klikker. Du skal klikke i samme øjeblik, hunden gør det, du ønsker. Er du ikke præcis, vil hunden lære noget andet, end det du ønsker. Fordelen med klikkeren er netop, at vi opnår en langt bedre timing i hundetræning, hvilket i sidste ende fører til hurtigere indlæring.

3) Målsætning
Sæt så enkle mål, at du er sikker på, at hunden kan leve op til dem og opnå succes (klik+belønning).

4) Klik kun een gang
Klik kun engang. Hvert eneste klik skal altid følges op af en belønning ellers mister klikket sin betydning for hunden. Klikket er ikke belønningen for hunden, men et signal der betyder, ”det du gør lige nu fører til belønning”. Hvis du kommer til at klikke for noget forkert, skal du skælde DIG SELV ud, og give din hund en godbid. Den kan jo ikke gøre for, at du fumler med klikkeren, du klikkede, og så skal hunden have sin belønning.

5) Jackpot
Gør hunden et stort fremskridt, så klik ikke flere gange, giv i stedet hunden en ekstra god belønning (Jackpot). Det kan være tre gange så mange godbidder eller en leg med noget ekstra sjovt legetøj. Lad hunden hvile sig lidt, inden du går videre.

6) Ignorer uønsket adfærd
Gør hunden ikke det, du ønsker, så ignorer den blot. Vend ryggen til og prøv igen efter en kort pause.  Er du i tvivl så lad være med at klikke og belønne. Hunden vil ofte skærpe sig og prøve endnu hårdere, når det ikke lykkedes den første gang. Lykkes det ikke hunden at få dig til at klikke flere gange i træk, er det dig, der sætter for høje krav. Slæk lidt på kravene og prøv igen. Straf ikke hunden på anden måde end ved at undlade at klikke og belønne. Fysisk afstraffelse fører kun til frygt og ubehag!

7) Varierer belønningen
Brug forskellige former for belønningen. Belønningen skal dog altid være noget hunden værdsætter og gerne vil opnå. Overrask hunden med nye belønningsformer, når den gør noget ekstra godt. Når hunden har lært en adfærd, opretholder du den bedst ved også at varierer, hvornår du belønner.

8) Momentopdelt træning
Øg dine krav langsom og i små bidder. En øvelse som f.eks. apportering består af mange små momenter. Træn hvert moment for sig og sæt øvelsen sammen bagefter. Start med det sidste moment og sæt det så sammen med det næstsidste moment osv.

9) Signal for adfærden
Når hunden af sig selv begynder at gentage en adfærd, er det ved at være tid til at sætte et signal (ord, fløjtesignal, håndbevægelse) på adfærden. Giv hunden signalet når den spontant udfører adfærden. Klik og beløn. Giv signalet og klik og beløn når hunden udviser adfærden. Undlad dernæst at klikke når hunden spontant udviser adfærden.

10) Højt humør
Træn kun når du er i godt humør. Bliver du irritabel eller sur så afbryd træningen med leg og stop dernæst træningen. Klikkertræning skal være sjovt for både hund og ejer. Når man er irritabel, har man ofte en tendens til at lade det gå ud over hunden. Det vil ikke fører til andet, end at det gode forhold mellem dig og hunden ødelægges.

Link til en film med en hund der er trænet op på klikker.

https://www.youtube.com/watch?v=eeNEcxIEtCQ

https://www.youtube.com/watch?v=OylP3SOmJlI